”Över bygden låg tindrande stjärnfager natten” – Frödingsällskapet gör en djupdykning i Västvärmland

I sin femtionde årsbok gör Gustaf Fröding-sällskapets en djupdykning i skaldens tid i Västvärmland. Det var hit Fröding tog tillflykten efter sina misslyckade studier i Uppsala och här vistades han innan diktardebuten med Guitarr och dragharmonika. Med sina texter om värmländska personer och miljöer skapade Fröding litteraturhistoria. Han kom också att påverka hur vi ser på Värmland än idag – både i och utanför landskapet.

”Någon borde skriva en bok om det märkvärdiga i att en av svensk litteraturs största skrivit så mycket om västra Värmland” tänkte Johan Andersson, en av redaktörerna för boken. ”Tanken slog mig till och med att om ingen annan gör det kanske jag borde göra det själv.”

Så blev det. Tillsammans med Fredrik Höglund har han skapat en bok som beskriver vad Gustaf Fröding gjorde mellan de misslyckade studierna i Uppsala och debuten som diktare. I boken ger även Kerstin Thompson ett personligt porträtt av Frödings bortglömda syster Mathilda och Urban Andersson berättar om Gustaf Frödings betydelse för Mangskog och Brunskog

Boken ”Över bygden låg tindrande stjärnfager natten” presenteras vid en Frödingkväll på Mangskogs hembygdsgård söndag 8 juli 18.00. I samband med boksläppet finns möjlighet för nya och gamla medlemmar välkomna att hämta ut sin årsbok.

Varmt välkomna!

 

För mer information, kontakta redaktörerna:

Fredrik Höglund, 076-13 99 088
Johan Andersson, 073-532 09 62

Författarna

Johan Andersson (född 1974) är tredje generationens Frödingkännare från Mangskog. Johan framträdde tidigt som recitatör, bland annat i samband med Frödingpromenaden i början av 1980-talet. Johan är medlem av Gustaf Fröding-sällskapets styrelse sedan 2015.

Urban Andersson (född 1948) är lärare och poet från Mangskog och uppvuxen med de lokala traditionerna kring Frödings tid i bygden. På sin tolvårsdag fick han läsa Mangskogsbornas hyllning till Gustaf Fröding vid det stora 100-årsfirandet 1960. Hyllningen var skriven av pappa Anders Andersson, Frödingmedaljör 1989. Urban är tidigare medlem av Gustaf Fröding-sällskapets styrelse.

Fredrik Höglund (född 1975) är recitatör och föreläsare med Gustaf Fröding som ständig följeslagare. Han är uppvuxen i Karlstad, men har sina rötter i Västvärmland. Fredrik är medlem av Gustaf Fröding-sällskapets styrelse sedan 2012.

Kerstin Thompson (född 1947) har som stadsguide otaliga gånger gestaltat Gustaf Frödings ofta bortglömda syster Mathilda. 2014 tilldelades hon Frödingmedaljen för sin förmåga att på ett initierat och medryckande sätt sprida kunskaper om Gustaf Frödings liv och diktning. Kerstin är medlem av Gustaf Fröding-sällskapets styrelse sedan 2015.

Minnesord över Dag Nordmark

Dag Nordmark, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet och mottagare av Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj 2012, avled  den 5 juni 2018. I samband med begravningen 25 juni i Stillhetens kapell i Karlstad höll Gustaf Fröding-sällskapets hedersordförande Kjell Fredriksson följande tal till Dag Nordmarks minne.

”Fröding 500 meter” – denna reklamskylt uppsatt av Hotel Gustaf Fröding mötte Dag Nordmark, när han 1998 kom körande hit till Karlstad för att tillträda professuren i litteraturvetenskap. Dag har berättat att denna skylt kom att fungera som någon sorts avstamp för hans mycket omfattande forskning om Fröding under de närmaste femton åren.

Dag hade med sig från Umeå och från Tromsö ett starkt regionanknutet engagemang med en öppen blick för platsen där han verkade. I Umeå hade han gjort betydande forskningsinsatser i det lokala och regionala samhället.

Dag kom att engagera sig i Gustaf Fröding-sällskapet både som styrelseledamot under några år i början av 2000-talet, men framför allt som författare till fem uppsatser i sällskapets skriftserie. Dessutom svarade han för kommentarer till ett par årsböcker. Han var också ansvarig redaktör för en årsbok.

Dag gav 2010 ut ”Pajas, politiker och moralist. Om Gustaf Frödings tidningstexter 1885-1896” (Gidlunds förlag). Dag Nordmark var en av de främsta kännarna av den svenska pressens historia. Frödings journalistik blev för första gången i den boken föremål för ett ingående studium. Nordmark lyfte fram den slagfärdige polemikern, den infallsrike debattören och den hårdföre granskaren av orättvisorna i det oskarianska Sverige.

”Frödings förvandlingar. Historik om ett författarskap”, som publicerades som vår årsbok nr 48 år 2015, är enligt min mening det en av de viktigaste årsböcker som Gustaf Fröding-sällskapet gett ut under sin nära femtioåriga historia – ja, kanske den allra viktigaste. Boken ger en översikt över Frödingbildens förvandlingar i litteraturkritikens offentliga samtal och i den litteraturvetenskapliga forskningen, i minnesböcker, litterära gestaltningar, dans musik och bildkonst.. Den uppmärksammar hans plats i skolan och hans framgångar i populärkulturen. Den intresserar sig också för de jubileer som arrangerats till hans ära.

Dag Nordmark fick 2012 Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj.

Kjell Fredriksson

Hedra våra skalder på nationaldagen

Sedan 2008 har Fröding-sällskapet med flera hedrat de tre stora värmländska skalderna vid deras statyer i Karlstad på nationaldagen med diktprogram.

Följ med Kerstin Thompson, Tomas Sköld och Jakob Olsson. De börjar vid Frödingstatyn klockan 12.30, Ferlin klockan 13.00 och avslutning vid Selma Lagerlöf klockan 13.30.