Mörnerarkivet återupptäckt i Örebro

birger_mornerDe senaste dagarna har Birger Mörners samling i Örebro fått stor uppmärksamhet, sedan musikern Staffan Ernestam fäst medias uppmärksamhet på det spännande materialet som förvaras på Örebro universitet.

Birger Mörner var vän till Gustaf Fröding och många andra av sin samtids stora kulturpersonligheter. Han var själv författare, men även en stor samlare, och byggde upp ett stort privat bibliotek och arkiv av böcker, brev och handskrifter. Birger Mörners samling köptes 1928 av Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner som överlämnade den till stadsbibliotek 1936. Sedan 2001 förvaltas samlingen av Örebro universitet.

I Birger Mörners Fröding-samling finns bland annat diktmanuskript, utkast till dikter och brev från Fröding till Mörner.

Örebro universitet om Mörnerarkivet

Sök i Mörnerarkivet

Här är ett axplock av medias rapportering de senaste dagarna

Örebro-Kuriren: ”Okända verk av Lagerlöf, Fröding och von Heidenstam hittade på universitetet”

Sveriges Radio Kulturnytt: ”Kulturskatt hittad under Örebro universitet”

Sveriges Radio Örebro: ”Delikat hantering av Strindberg, Fröding och Jeremias i Tröstlösa”

Sveriges Radio Värmland: ”Outgivet material av Lagerlöf och Fröding hittat under Örebro universitet”

Möt Fröding i Säffle 17 oktober

Gustaf Fröding-sällskapet finns på plats i Säffle under lördag 17 oktober. Så passa på att hämta årsboken, ”Frödings förvandlingar” av Dag Nordmark. Sällskapet har inget eget bord men delar kamratligt med Föreningen Värmlandslitteratur. Väl mött där!

Tid och plats:
Säffle bibliotek 17 oktober klockan 10.00 – 16.00

I år lyfter bokmässan fram och uppmärksammar de lokala skribenterna både i Säffle och Åmål. Programpunkterna består av författare, böcker, intervjuer, utställningar, program och musik.

Här kan du ladda hem programkatalogen för mässan

Sällskapet antog nya stadgar

Utgången blev den väntade vid den ”extra sammankomsten” i Gustaf Fröding-sällskapet i torsdag. De stadgar som årsmötet beslutade om i augusti godkändes i en andra läsning. Den stora förändringen är att årsmötet flyttas till våren och att Frödingdagarna i augusti blir en renodlad fest- och högtidshelg.

Här kan du ta del av de nya stadgarna

Regelverket tillät bara en enda punkt på dagordningen. Men när hedersordförande Kjell Fredriksson slagit klubban i bordet och avslutat mötet bjöds mötesdeltagarna på en fängslande timme med Rolf Erik Solheim.

Rolf Erik Solheims höll ett underhållande föredrag med rubriken ”Vad var det med Gustaf Fröding och Gustaf Fjaestad”? De två träffades aldrig, men var ändå nära besläktade i sin livsåskådning. Gustaf och Maja Fjaestad lär också ha uppmanat Ida Bäckmann att skriva sin Frödingbiografi under den tid hon var guvernant på Kampudden utanför Arvika.

På sin hemsida har Rolf Erik Solheim samlat ett digert material med källor till Gustaf Frödings livsåskådning