XXXI – Gustaf Fröding, Staffan Bergsten

Många – såväl inom som utom Gustaf Fröding-sällskapet – är intresserade av Gustaf Frödings liv, hans familj och en översikt av hans författarskap. Det har skrivits ett antal Frödingbiografier. Värda att nämna är Ida Bäckmanns skandalomsusade Gralsökaren, John Landquists Om Gustaf Fröding, och framförallt Henry Olssons gedigna biografi: Fröding, ett diktarporträtt samt självklart här tidigare nämnda Göran Lindströms Gustaf Fröding årsbok nr 25.

Dessa böcker är numera svåra att få tag på. Staffan Bergstens bok Gustaf Fröding råder bot på bristen, inte bara genom att existera som årsbok nr 31. Den finns också att köpa i pocketformat (55 kr 2019). Det är en behändig och välinformerad bok skriven utifrån traditionella litteraturvetenskapliga principer.