VII – Gottfried Grafström: Sjung vackert om kärlek – ett teaterstycke om Gustaf Fröding på sinnessjukhuset

I Fröding-sammanhang var Gottfried Grafströms skådespel Sjung vackert om kärlek helt epokgörande när verket publice- rades i början av 1970-talet. Pjäsen om Gustaf Frödings vistelse på sinnessjukhuset spelades av en stjärnspäckad ensemble exakt 100 gånger på Dramaten åren kring 1973. Ulf Johansson spelade Gustaf Fröding med djup insikt och gedigen skåde- spelarauktoritet. Solveig Ternström gestaltade svetsloppan Ida Bäckmann, en länge förminskad och förtalad författare och journalist men numera omnämnd med stigande respekt. Pjäsen spelades senare med framgång under åren 2007, 2008 och 2010 i en omarbetad version på Alsters herrgård.