XLLV – Så jag målar 2012

Så jag målar – bilder ur Gustaf Frödings diktvärld i Hilding Linnqvists mosaik i Sundstagymnasiet i Karlstad och Frödingskolans målningar. Att Gustaf Frödings person – såväl hans kropp som hans själ – och hans mångsidiga diktning har inspirerat många konstnärer är ett välkänt faktum för de Frödingintresserade. I boken Så jag målar redovisas två förnämliga exempel från Karlstad, dels ett verk av den etablerade konstnären Hilding Linnqvist, som skapat en enastående mosaik i Sundstagymnasiet och dels ett mycket fint kollektivt elevarbete som utförts i stora delar av Frödingskolans lokaler. Boken, som är i stort format, är full av generöst återgivna färgbilder och texter som berättar om bildernas tillkomst.