L – Över bygden låg tindrande stjärnfager natten, Fredrik Höglund, Kerstin Thompson, Johan Andersson, Urban Andersson 2018

Den femtionde årsboken fokuserar på Frödings tid i Mangskog och Brunskog, något som tidigare inte så ingående har behandlats. Kerstin Thompson tecknar ett innerligt vänskapsporträtt av skaldens syster Mathilda och den betydelse Mathilda haft för Fröding (och även för Kerstin Thompson). Johan Andersson behandlar tre mycket välkända och älskade dikter: ”Säv, säv susa”; ”Det var dans bort i vägen” och ”Sotar Blixt”. Många har nog fantiserat kring utseendet på de dansande i ”Det var dans bort i vägen” och i denna bok finns de alla, förutom berättelsen kring dikten, på foton. Boken är rikt illustrerad med foton; en hel del är för många säkert nytt. I det första kapitlet skriver Fredrik Höglund om Frödings tid i Mangskog och Brunskog och boken avslutas av Urban Andersson med kapitlet ”Frödings betydelse för bygden”.