XXXVIII – Och minns du Ali Baba, Cecilia Fröding 2007 (utgiven av Henry Olsson)

Till hundraårsjubileet 1960 utkom Och minns du Ali Baba, där Cecilia Fröding berättar om sin bror. Systerns minnesteckning omfattar åren 1860 – 1890 och är alltså ingen heltäckande bio- grafi över Fröding liv, men enligt Olof Lagercrantz (Bilderna av Fröding, Dagens Nyheter 21/8 1960) ”för den som vill jämföra den profetiske Fröding med Fröding sådan han framstod för sina närmaste har Cecilia mycket att bjuda”. I en lång inled- ning skriver professor Henry Olsson om Cecilia Fröding och den betydelse hon hade för sin bror. Boken är rikt illustrerad med intressanta foton både på skildrade människor och platser. Sällskapets årsbok 2007 är en faksimilutgåva.