XLVI – I varje droppe är en ädelsten, Gustaf Fröding och Malin Biller 2014

Malin Biller är en etablerad seriekonstnär med en utpräglad känsla för bilddramatik. Det visar hon klara prov på i en av Gustaf Fröding-sällskapets årsbokshöjdare, där hon bildsatt ett antal av Gustaf Frödings dikter. ”Världens gång” med det lakoniska omkvädet ”Jaså” framträder i all sin cynism och den drabbande biografiska tolkningen av dikten ”Ett gammalt bergtroll” är ett par av höjdpunkterna. Många nya medlemmar strömmade in i sällskapet tack vare den boken.