XIII – Gustaf Frödings brev I,
Germund Michanek och Ingvald Rosenblad (red) 1981

XIV – Gustaf Frödings brev II,
Germund Michanek och Ingvald Rosenblad (red) 1982

XX – Käre Gustaf! 265 brev till Gustaf Fröding, Germund Michanek (red) 1988

Detta är tre mycket viktiga årsböcker, som har stort värde och är av stort intresse. Frödings roll som brevskrivare tas kanske numera sparsamt upp, men dessa tre årsböcker visar andra sidor hos Fröding än dem läsaren möter i hans dikt och prosa. Avsikten med breven var inte publicering. ”Som brevskrivare hade Fröding sällan någon offentlighet i tankarna och formu- lerade sig i allmänhet fritt. Det betyder inte att breven saknar stilvilja.” (Gustaf Fröding, Staffan Bergsten 1999). Breven är hållna i en vardaglig ton ofta kryddad med folkliga vändningar och drastiska uttryck. Under de här åren nådde sällskapet upp till 2000 medlemmar.