XXV – Gustaf Fröding, Göran Lindström 1993

Göran Lindström har gjort en kortfattad och överskådlig biografi på 90 sidor. Den sammanfattar utmärkt det flera andra Frödingforskare grundligt behandlat och ger, trots det knappa omfånget, en lyckad bild av Frödings person och verk. Boken kom ut jubileumsåret 1960 och blev Gustaf Fröding-sällskapets årsbok 1993 i faksimilutgåva.