XII – Frödingminnen, Mauritz Hellberg 1980

Mauritz Hellbergs Frödingminnen publicerades 1925; årsboken 1980 är en faksimilutgåva. Vännen skildrar sina minnen av sin skolkamrat på Karlstads högre allmänna läroverk och arbetskamrat på Karlstads-Tidningen. Skildringen inleds med en bakgrund där Hellberg skildrar Frödings härkomst och släkt. Därefter låter Hellberg läsaren följa Fröding från barndom till den sista färden från Gröndal till Klara kyrka. I sitt förord 1925 skriver Hellberg att hans syfte med boken är att hos läsaren kunna ”kvarlämna en bild av Gustaf Fröding sådan han gick och stod i den dagliga tillvaron. Och har jag så kunnat bidrag något till att göra honom som personlighet mer mänskligt levande för de många, vilka älska och beundra honom som diktare, så är mitt mål uppfyllt.”