VI – Fröding och musiken, Ingvald Rosenblad (red) 1974

I denna årsbok presenterades allt som dittills tonsatts av Gus- taf Frödings dikter. Ett stort antal tonsättare presenteras och därefter följer efter varje presentation notblad till de tonsatta dikterna. Frödings text kommenteras också kort. Några av tonsättarna är Wilhelm Peterson-Berger, Jean Sibelius, Wil- helm Stenhammar, Felix Körling. Ett fullständigt register över tonsättningar och inspelningar återfinns också i årsboken. Under åren lopp har åtskilliga årsböcker på olika sätt behandlat musiken och Fröding.