LI – De första femtio åren – blickar framåt, tankar bakåt, 2019

Denna jubileumsbok innehåller en historik men också ett försök att sia om sällskapets framtid. Kommer vårt sällskap att få fira sitt hundraårsjubileum 2069?

Vi möter många av eldsjälarna som byggde upp sällskapet: Ingvald Rosenblad, Rolf Edberg och Germund Michanek. Vi får se vilken betydelse Alsters herrgård haft. Detsamma gäler vikten av de nya arena, d.v.s. bokmässorna i Göteborg och Karlstad, där vårt sällskap fått möjlighet att bli mer utåtriktat, presentera sin verksamhet och rekrytera nya medlemmar.

Vi har gett ut en årsbok varje år. I dessa årsböcker har mycken kunskap om Frödings diktning och liv kunnat redovisas. Årsböckerna har också fungerat som ett sammanhållande kitt i sällskapet.

Vi har sedan 1990 delat ut ett lyrikpris varje år. Tre lyrikpristagare svarar på frågan vad det betytt för dem att få vårt lyrikpris. Vi kan med stolthet notera att två av dem efter det att de fått vårt pris blivit invalda i Svenska Akademien. Vi delar också årligen ut en hedersmedalj. Två medaljörer redovisar här vad medaljen har betytt för dem.

Vad har Torgny Björk, Sven-Ingvars, Mando Diao och Gottfried Grafström betytt för Frödings plats i vår kulturella kanon av idag?

Varför ska man läsa Gustaf Fröding? Frövisso en central fråga, som vår hedersordförande Ingemar Eliasson försöker besvara.

Hur ser skalden själv på den verksamhet vårt sällskap bedriver? Det får vi veta i en viktig intervju med skalden själv.

Innehåll:

  • Kjell Fredriksson: Gustaf Fröding-sällskapet år 2069
  • Barbro Järliden: Att bildas och att verka
  • Tomas Sköld: Att vara och att synas
  • Anders Hjertén: Lyrikpristagare och medaljörer får ordet
  • Anne-Marie Urelid och Anders Hjertén: Gustaf Fröding-sällskapets årsböcker
  • Sven LO Johansson: Gustaf Fröding på skiva och scen
  • Ingemar Eliasson: ”Direkt kul är han väl inte, den där Fröding”
  • Ingemar Eliasson: Varför ska man läsa Gustaf Fröding?
  • Kjell Fredriksson: En fiktiv intervju med Gustaf Fröding