XXXII – Calibariel, Bengt Berg och Stig Olson 2000

Flera av årsböckerna har varit ”bilderböcker” och alla dessa böcker har rönt särskild uppskattning både av medlemmar och andra. I årsboken från 2000 möter läsaren Frödings dikter med Stig Olsons personliga illustrationer och Bengt Bergs egna dikter, som inspirerats av Fröding. Fröding är fortfarande levande och inspirerar fortfarande konstnärer, diktare, musiker. På baksidestexten kan man läsa ”De låter sig inspireras och hänföras, de lägger till och drar ifrån och tillåter sig ett mycket fritt umgänge med den skapande medmänniska som nationalskalden också är, nu liksom vid förra sekelskiftet.”