Årsmöte 2023 – den 29e mars på Alsters Herrgård

Medlemmarna i Gustaf Fröding-sällskapet kallas till årsmöte 2023 den 29:e mars klockan 18.00 på Alsters herrgård, hörsalen våning två.

Årsmöteshandlingar

Enligt våra stadgar ska kallelse och årsmöteshandlingarna skickas ut v till sällskapets medlemmar vilket också har skett, men du kan också ladda ner dem här:  Kallelse till Årsmöte 2023 samt Årsredovisning 2022

Delta i årsmötet

 • Årsmötet hålls enligt kallelse på Alsters Herrgård
 • Du kan också deltaga på teams genom denna länk:
 • Efter mötesförhandlingarna bjuds på kaffe, smörgås och information/underhållning för dig som är på plats.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Frågan om årsmötet utlysts i laga ordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare jämte ordföranden
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2022
 7. Revisionsberättelse för 2022
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för ordförande och ledamöter i styrelsen
 10. Fastställande av verksamhetsplan för år 2023
 11. Fastställande av medlemsavgift för år 2024
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Val av ordförande för år 2023, till och med årsmötet 2024
 14. Val av ledamöter på två år till och med årsmötet 2025
 15. Val av två revisorer jämte en ersättare för år 2023, till och med årsmötet 2024
 16. Val av valberedning för år 2023, till och med årsmötet 2024
 17. Information och aktiviteter 2023
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning

Bussresa i Alsterdalen söndag 21a augusti

Guidad busstur i Alsterdalen

Nu är vi tillbaka med traditionen att följa Gustaf Fröding i liv och dikt runt sjön Alstern.

Resan äger rum söndagen den 21 augusti.

 

Den startar vid Alsters Herrgård klockan 10.00. Nytt för i år är att du kan också åka med bussen från Sandgrund/Värmlands Museum i Karlstad med avgång klockan 09:30, alternativt ansluta vid Alster Herrgårds parkering kl 10:00.

Efter avslutad rundtur, vilken tar ca 2 timmar, så finns möjlighet till lunch vid herrgårdens restaurang. Lunchen beställes under bussresan och ingår inte i priset nedan utan betalas direkt till restaurangen på Alster.

Bussen går tillbaka in till Karlstad klockan 13:30 och därefter kan du även vara med på den stadsvandring som startar klockan 14:30.

 

Anmälan till bussresan ska ske senast den 20 augusti genom e-post till info@frodingsallskapet.se eller genom att fylla i nedan formulär. Glöm inte att ange om du önskar går på vid Sandgrund/Värmlands museum eller vid Alsters herrgårds bussparkering.

 

Kostnad för bussresan är 100 kronor per person och det ska betalas vid påstigning, kontant eller via swish 123 584 14 99.

 

Varmt välkommen!

En parkfantasi – Magnskog-Alster via Istanbul

Frödingdagarna 2018 gästades av konstnären Maria Andersson, som hade fördjupat sig i historien om hur Gustaf Frödings dikt ”Tre trallande jäntor” tagit sig, med hjälp av Felix Körlings tonsättning, ända till Istanbul. Sedan dess har Maria återvänt till Alster och till Frödings dikt flera gånger.

Med stöd av Region Värmlands projekt ”Artist in Recidence Värmland” har Maria skapat ett nytt konstverk, ”En parkfantasi”, som är en ”platsspecifik ljudpromenad i fyra kapitel”. Konstverket finns på webbplatsen www.parkfantasi.se och är tänkt att upplevas på fyra olika platser i parken kring Alsters herrgård, eller hemma hos lyssnaren. Oavsett var man befinner sig lyssnar man med hjälp av sin mobiltelefon eller dator.

Gå till www.parkfantasi.se och lyssna på konstverket!

I samband med konstverkets vernissage arrangerades ett panelsamtal i herrgårdsparken. Utöver konstnären Maria Andersson själv, deltog Gustaf Fröding-sällskapets vice ordförande Fredrik Höglund och poeten Sara Falkstad. Samtalet kom att handla om så skilda saker som gränsen mellan natur och kultur, Frödings diktning, ungdomsnöjen på 1880-talet och turkiskt supporterkultur. Vernissagen avslutades med en konsert av duon Lerin-Hystad, som framförde ett stycke där parkens träd var med och styrde instrumenten.  

På Region Värmlands webbplats finns mer information om konstverket ”En parkfantasi” och projektet ”AiR Värmland”:

En parkfantasi på Alsters herrgård. Filmat vernissagesamtal (9 juni 2021)
En parkfantasi på Alsters herrgård sommaren 2021 (18 maj 2021)
AiR Värmland på Alsters Herrgård (31 maj 2021)

Mer information om Maria Andersson finns på webbplatsen www.mariaandersson.net

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2019 tilldelas författaren Kristian Lundberg, Malmö

Kristian Lundberg genomför musikaliskt och konkret en poetisk brottning med de stora existentiella frågorna om liv, död, kärlek och sökandet efter en hållfast mening genom en religiös tro. Genom Kristian Lundbergs författarskap löper också en tråd, eller snarare: ett kraftigt rep, som fångar in sociala orättvisor, ekonomisk exploatering och samhälleligt utanförskap. Gustaf Fröding-sällskapet vill genom sitt val fästa uppmärksamheten på ett betydande författarskap, såväl poetiskt som på prosa.

Den svenske poeten, författaren och litteraturkritikern Kristian Lundberg är född i Malmö 1966 och uppvuxen i Rosengård. Efter åttonde klass slutade han skolan och blev vaktmästarlärling vid en kyrkogård i Malmö. Han är genuint självlärd och verksam som författare, lektör och kulturjournalist, bland annat på Kvällsposten och Expressen.

Tidigare var han också medlem i den numera upplösta s.k. Malmöligan, en grupp som bildades i mitten på 1980-talet med sex unga Malmöpoeter. Han har även arbetat som tidningsbud, i en bokhandel i Lund och som hamnarbetare i Malmö. Lundberg är bosatt i Malmö. Han har sedan debuten 1991 publicerat ett tjugotal böcker inom skilda genrer, både lyrik och romaner. Som poet och prosaist har han, framförallt under 2000-talet, utvecklat en tydligt kristen tematik, bland annat i boken Requiem över en förlorad son från 2019. (Källa: Alex författarlexikon)