I – Alsterdalen och Karlstad i Gustaf Frödings diktning, Ingvald Rosenblad, 1969

Den första årsboken skrevs av en av de främsta initiativtagarna och pådrivarna till Gustaf Fröding-sällskapets bildande 1969, Ingvald Rosenblad. Rosenblad beskriver 21 platser i Karlstad och omgivning, vilka återfinns i Frödings diktning. Skriften innehåller intressanta bilder, dikter med anknytning just till de olika platserna och ger biografisk information om skalden. Denna årsbok utkom i många utgåvor och användes som guidebok från 1970-tal till 1990-tal på Alsters herrgård.