Gustaf Fröding är en av vårt lands tidlösa skalder. Hans poesi upphör aldrig att fånga nya läsare. För dem som levt med hans diktning i decennier känns den som en omistlig skatt. Den tomma stolen från Gröndal ute på Djurgården, som finns på omslagets framsida och som påminner om Frödings sista hem, symboliserar på en och samma gång tomrummet efter honom och uppfattningen om honom som den levande Fröding.

1986 hade det gått 75 år sedan Frödings bortgång. Med anledning därav lät Gustaf Fröding-sällskapet sammanställa denna bok.

I första delen av boken möter läsaren Nathan Söderbloms griftetal, Erik Axel Karlfeldts tal vid graven, Torsten Fogelqvists dödsruna, samt Verner von Heidenstams dikt ”Gustaf Frödings jordafärd”, de tre förstnämnda texterna i faksimil. Dessutom offentliggörs ett tidigare opublicerat brev av professor Helge Kjellin, vilken som ung student var markalk vid jordfästningen i S:ta Klara kyrka.

I en andra del följer tre studier över Söderbloms, Karlfeldts och Heidenstams texter. I en speciell presentation av författaren till dessa studier, professor Hans Åkerberg, skriver Sven Stolpe bl.a. att han ”intar en särställning bland svenska teologiska och humanistiska forskare.”

Innehåll:

 • Knut Warmland: Förord
 • Nathan Söderblom: Vid Gustaf Frödings bår
 • E. A. Karlfeldt: Avskedsord vid Gustaf Frödings graf
 • Torsten Fogelqvist: Till Frödings minne
 • Verner von Heidenstam: Gustaf Frödings jordafärd
 • Ett brev från Helge Kjellin
 • Hans Åkerberg: Tre studier:
  • Det sant mänskliga
  • Gustaf Frödings skuggvandring
  • Genom nattens dörr
 • Sven Stolpe: Hans Åkerberg
 • Gustaf Fröding-sällskapet 1985