Sista numret av Karlstads-Tidningen har utkommit

Idag, torsdag 20 april 2023, utkom Karlstads-Tidningen med sitt allra sista nummer efter 144 års verksamhet. Det var i Karlstads-Tidningen som Gustaf Fröding 1885 publicerade sin första dikt ”Ve!”och han kom så småningom att medverka regelbundet på frilansbasis. 1887 blev han ordinarie medlem av redaktionen och kom att publicera sig regelbundet i Karlstads-Tidningen fram till 1894, då han lämnade såväl Karlstad som tidningsredaktionen. Efter flytten från Karlstad medverkade han sporadiskt i tidningen fram till 1896.

När Gustaf Fröding tillfälligt lämnade redaktionen 1888 fylldes hans plats av bäste vännen Mauritz Hellberg, som gjort skandal vid Uppsala Universitet på grund av sina liberala åsikter. Mauritz Hellberg blev tidningen trogen fram till sin död och var dess chef under nära ett halvt sekel, 1890-1939.

För den som vill fördjupa sig i Gustaf Frödings tid vid Karlstads-Tidningen rekommenderas Dag Nordmarks böcker ”Pajas, politiker, moralist. Om Gustaf Frödings tidningstexter 1885-1896″ och ”De glömda texterna. Journalistik av Gustaf Fröding i Karlstads-Tidningen 1885-1894″.

På bilden ovan syns Karlstads-Tidningens redaktion 1892. Från vänster: Gustaf Fröding, H Fernlund, Albin Forsell, H Ullman samt redaktör Mauritz Hellberg.