Lyckad årsfest på Alsters herrgård

Det blev en riktigt lyckad och uppslupen årsfest till Frödings minne fredagen den 21a augusti på Alsters herrgård. De närvarande fick uppleva början på en ny tradition. Pristagarna Erik Bergqvist och Eva M Tapper var på gått humör och fick sina utmärkelser, krönta med tal av Olle Österling respektive Anders Hjérten.

Vid årsmötet avtackades också Gotfried Grafström (i styrelsen sedan 70-talet), Anita Forsnäsgård och den ”ständiga sekreteraren” Maj-Lis Falck. Gottfried Grafström blev också utnämnd till hedersledamot av sällskapet och höll ett fängslande tal om sin stora insats för Fröding, pjäsen ”Sjung vacker om kärlek” som också varit hans egen största höjdpunkt i karriären så här långt.

Vi middagen i Alster herrgårds restaurangdel upplevdes ett gemyt av hög klass och där serverades Alstergös och ett program i sedvanlig ordning av dikter och sånger som kanske var extra underhållande och lustfyllda just den här gången, utspelande sig en våning skaldens födelseplats. Särskilt kan nämnas Olle Österlings dråpliga upplevelser av Frödingmelodier i Turkiet och Barbro Järlidens fina recitation av Selma Lagerlöfs minnesord av skalden 20 år efter dennes död.

Läs talet till lyrikpristagaren Erik Bergqvist: Anders Hjértens tal till pristagaren 2015

Se intervjuer med pristagare och nya i styrelsen:

Frödingdagarna 2015

Som vanligt fyller Gustaf Fröding år den 22 augusti och som vanligt firas detta med med olika evenemang i Karlstad under det närmast liggande veckoslutet.

I år infaller födelsedagen på lördagen och programmet som lovar stor variation genomförs i huvudsak på Alsters Herrgård men den traditionella diktläsningen vid statyn vid torget och stadsvandringen ingår också liksom bussutfärd i Alsterdalen.

På fredagskvällen hålls årsmöte med utdelning av lyrikpris och förtjänstmedalj. Lördagen och söndagen innehåller program med diskussioner och möten mellan litterära personligheter och Frödingprofiler. Ett antal musikinslag är givna, bland annat födelsedagskonsert med sångkören Manhem, men också en del möten med den yngre generationen.

Det förstärkta samarbetet mellan Frödingsällskapet och Alster Herrgård ger en hel del nytt för i år. Frödingsquiz – lättsam frågesport på temat Gustaf Fröding och en utställning av seriekonstnären Malin Biller är några exempel.

Här är hela programmet:

Fredagen den 21 augusti

18.00 Årsmöte med medalj- och prisutdelning, Alsters herrgård, Karlstad
19.30 Supé med blandade poetiska och musikaliska inslag, Alsters herrgård, Karlstad (särskild inbjudan har gått ut till medlemmarna)

Lördagen den 22 augusti

12.00 Diktläsning vid Frödingstatyn vid Stora torget, Karlstad
13.00 Stadsvandring i Gustaf Frödings fotspår med Kjell Fredriksson och Tomas Sköld. Start vid Fredsgudinnan på Stora torget

Program i magasinet på Alsters herrgård
Gustaf Fröding i Serieform – en utställning av Malin Biller
14.00 Programstart med Frödingquiz – lättsam frågesport på temat Fröding
15.00 Födelsedagskonsert med Sångföreningen Manhem
16.00 Dialog och dialekt – ett samtal om och exempel från den folkliga diktningen: Torleif Styffe med flera
17.00 Programavslutning i ord och ton med Gustaf Fröding-sällskapets ordförande Björn Sandborgh

Söndagen den 23 augusti

10.00-12.00 Bussresa i Frödings Alsterdal – Reseledare Maj-Lis Falk (föranmälan)

Program i magasinet på Alsters herrgård
Gustaf Fröding i Serieform – en utställning av Malin Biller
13.00 Årets Frödingprofiler årsboksförfattare, pristagare och medaljör presenteras
14.00 Frödingquiz – lättsam frågesport på temat Fröding
15.00 Johan Sandborgh och Klas Kvarnevik: Ett Fröding-program i ord och ton
16.00 Gustaf Fröding den outslitlige – ett intelligent och uppsluppet samtal mellan hedersordföranden Kjell Fredriksson och hedersledamoten Barbro Järliden

Eva-Mi Tapper får årets hedersmedalj

Eva-Mi Tapper bor i Deje och arbetar som dramalärare i Forshaga och Hammarö vid sidan av olika föreställningar med den fria teatergruppen Lustens Dans & Teater. I höstas hade hon tillsammans med musikern Jenny Ros premiär på en föreställning om Gustaf Fröding, ”Strunt är strunt” och den fortsätter nu runt om i Värmland i år.

Under kulturveckan i Sunne uppträdde hon tillsammans med Solveig Ternström och Carina Ekman i Solveigs Värmlandssalong, där de bland annat dramatiserade ”Jäntanes frierfal” å det häftigaste. Salongen kan komma att bli en följetong i bygdegårdar och folkets hus runt om i länet.

Gustaf Fröding har i Eva-Mi Tapper funnit en lyhörd, känslig och uttrycksfull och ibland aningen busig gestaltare av hans texter – och Gustaf Fröding-sällskapet anser henne vara en mycket värdig mottagare av sällskapets hedersmedalj.

Frödings förvandlingar – årets årsbok

Gustaf Fröding-sällskapet släpper i dagarna sin årsbok nummer 47. I den långa raden av lödiga volymer kommer årets bok, Frödings förvandlingar – historien om ett författarskap, att inta en topplats. Professor Dag Nordmark belyser i sin bok hur bilden av Gustaf Fröding och hans författarskap förändrats över tid.

Gustaf Fröding är med självklar status en av den svenska litteraturens mest kända, folkkära och omskrivna författare. Hans verk har spridits i stora upplagor, och har under de senaste åren nått en miljonpublik, inte minst tack vare musikgruppen Mando Diao insatser.

Inom den litteraturvetenskapliga forskningen, i den offentliga debatten, i skolan och i populärkulturen har Gustaf Fröding fått stort utrymme, men den Fröding som framträder eller betonas ser lite olika ut under olika tider. Först blev Gustaf Fröding känd som en sorglustig visdiktare med senare har han kommit att beskrivas som en dekadent moralisk provokatör, som en grubblare och profet, en filosof och samhällskritiker eller som en potentiell nationalskald och en banbrytare för den poetiska modernismen.

Dag Nordmark är professor emeritus vid Karlstads universitet. Han har ägnat stor forskarmöda åt Gustaf Frödings författarskap och tidigare bland annat skrivit boken Pajas, politiker och moralist – om Gustaf Frödings tidningstexter (2010).

Boken är utgiven i samarbete mellan Gustaf Fröding-sällskapet och Bild, text och form förlag och volymen är formgiven av Anita Stjernlöf-Lund. Gustaf Fröding-sällskapets hedersordförande Kjell Fredriksson har skrivit ett introducerande förord.
—–
Ytterligare upplysningar om boken lämnas av prof. Dag Nordmark via telefon 070-536 08 88