Årsboken 2023: ”Selected poems by Gustaf Fröding – In translation by Mike McArthur”

I FBDEF60A-B287-4014-A709-89BF94140D4Fårets årsbok från Gustaf Fröding-sällskapet, den femtiofemte årsboken, får vi ta del av ett urval av engelska översättningar av några av Frödings mest älskade dikter. Det är engelsmannen Mike McArthur som står för översättningarna.

Mike McArthur föddes i Yorkshire 1938. Det är mitt i gamla vikingamarker och i de lokala dialekterna finns det många rester kvar av de nordiska språken. Detta kom att fånga läraren McArthurs intresse och när han och hans fru Pat tog emot svenska studenter på språkresa i sitt hem blev det just svenskan som Mike blev mest intresserad av och han och hustrun reste på flera resor till Sverige. På en av dessa träffade han Mangskogspoeten Urban Andersson som introducerade honom för Fröding.

Mike insåg, trots begränsade svenskkunskaper, storheten i Frödings poesi och började lära sig mer svenska för att därefter ge sig på att översätta Frödings dikter. Med tiden lyckades han med det extremt ambitiösa projektet att översätta samtliga Gustaf Frödings dikter, inklusive till exempel de svåröversatta dialektdikterna i ”Räggler å paschaser”

”Mikes översättningar är i mina ögon närmast geniala och sättet som de följer Frödings original till rytmen upphör inte att förvåna” säger Johan Andersson, redaktör för boken. ”Han gav ut sina böcker i häften med spiralrygg och vi tycker att ett innehåll av den här klassen förtjänar att bevaras för eftervärlden i en lyxigare förpackning. Och på det här sättet hoppas vi att Fröding ska hitta en ännu större publik och kanske även att de som redan kan sin Fröding får se dikterna i ett nytt ljus.” avslutar Johan

Gustaf Fröding-sällskapets vice ordförande Fredrik Höglund ger oss i boken en presentation av Frödingmedaljören Mike McArthur och Urban Andersson medverkar också med ett porträtt av sin vän Mike.

x2fBQCYI_400x400Boken ”Selected poems by Gustaf Fröding – In translation by Mike McArthur” presenteras på Alsters Herrgård utanför Karlstad torsdagen 13 juli klockan 11.00.

Medverkande: bokens redaktör Johan Andersson och Frödingsällskapets vice ordförande Fredrik Höglund.

Varmt välkomna!