Hämta gärna din årsbok på Alsters herrgård!

Frödingsällskapets årsbok 2020 ”Gustaf Fröding skildrad av Ida Bäckmann” har fått ett mycket gott mottagande i pressen, men den har ännu inte nått så många av våra medlemmar. I vanliga fall brukar vi passa på att lämna ut så många böcker som möjligt till medlemmarna, både för att hålla nere portokostnaderna och för att passa på att träffas personligen. Våra naturliga tillfällen för detta är Frödingdagarna i augusti, bokmässan i Göteborg i september och bokfestivalen i Karlstad i november. Detta år är såväl Frödingdagarna som bokmässan inställda och vi vet ännu inte hur hur det blir med bokfestivalen.

Därför kommer vi försöka hitta andra vägar att dela ut årsboken detta år. Du som har möjlighet att besöka Alsters herrgård får gärna passa på att hämta ut din bok i butiken i Östra flygeln. Butikspersonalen har en medlemsförteckning och kan pricka av dig. Om du har vänner som inte själv kan ta sig till Alster får du gärna hämta ut deras böcker också. Årsboksportot är en dryg utgift för sällskapet och vi är tacksamma för varje sparad krona!

Herrgårdsbutiken i Östra flygeln har öppet varje dag 11-17 från maj till september. Välkommen att hämta din årsbok!

Östra flygeln på Alsters herrgård

Styrelsen ska också i möjligaste mån försöka dela ut årsböcker bland vänner och bekanta. Om bokfestivalen i Karlstad blir av som planerat i november kommer vi dela ut årsböcker även där. Därefter kommer årsböckerna skickas ut till medlemmarna.