Möt Fröding på Värmlands bokfestival!

Den 18 och 19 november är det dags för den värmländska bokmässan igen. I år äger den rum på Nöjesfabriken i Karlstad mellan klockan 1000-1800 båda dagarna och har fått namnet Värmlands bokfestival.

För oss i Gustaf Fröding-sällskapet står naturligtvis vår årsbok ”Kanhända jag tror att jag vet” i centrum. Den presenteras på Lilla scenen på fredagen den 18 klockan 16.30. Då samtalar styrelseledamöterna Gunilla Otto och Tomas Sköld om boken i vars redaktion de ingått.

På samma scen lördag klockan 14.00 berättar Kaj Branzell om sin bok Finnbygdspredikanten, som handlar om Frödingsläktingen Emanuel Branzell.

Gustaf Fröding-sällskapet är där med eget bord också förstås. Vi blir så glada om Du kommer och samtalar med oss. Det samtalet är viktigt för oss. Har du inte fått årsboken, får du den då. Men kontrollera bara att Du betalat årsavgiften på 200 kronor.

Har du missat det, kan Du förstås betala årsavgiften direkt på festivalen eller på plusgiro 261903-9. Du kan också göra fynd bland tidigare böcker. Varför inte lösa en del av julklappsinköpen på det sättet?

Mera information om festivalen finns på http://www.varmlandsbokfestival.se