Erik Bergqvist får Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris om 25 000 kronor tilldelas i år 2015 poeten Erik Bergqvist. Erik Bergqvist är född och uppvuxen i Karlstad. Han har sedan debuten gett ut fem diktsamlingar och ett par essäböcker, bland annat en om Tomas Tranströmers dikning. Han är verksam som kritiker och kulturskribent, främst i Svenska Dagbladet.
Hans senaste diktsamling ”Inte är vind” (2015) har fått ett mycket positivt mottagande. Priset kommer att delas ut under Gustaf Fröding-sällskapets årsmöte den 21 augusti (i samband med Frödingdagarna).

Motivering
Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris går 2015 till lyrikern, essäisten och kritikern Erik Bergqvist. Erik Bergqvists poesi är lågmält modernistisk och skrivs i dialog med både samtiden och den klassiska världslitteraturen. I förtätade bilder gestaltas en vision av tillvarons existentiella grundvillkor.