Samtal om Fröding på Uppsala stadsbibliotek

17 mars bjuder Uppsala stadsbibliotek in till ett samtal om Gustaf Fröding. På scenen finns en kvartett Frödingkännare – Malin Biller, Sven Wollter, Björn Sandborgh och Tomas Sköld. I centrum för samtalet står Malin Billers bok ”I varje droppe är en ädelsten”, som Sven Wollter har skrivit förordet till. Björn Sandborgh och Tomas Sköld är ordförande respektive vice ordförande i Gustaf Fröding-sällskapet.

Tid och plats:
Stadsbiblioteket i Uppsala, tisdag 17 mars 18.00
Fri entré, biljett bokas/hämtas i receptionen, stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, telefon 018-727 17 00